Selverkjennelse
menneskelig vekst
og bedre helse

Nyheter

«Tilbake

20/03/2018

Temakveld med Eirik Rø Tema: Hva er bevissthet?

Tirsdag 10. april kl. 18-21

Eirik Rø er utdannet astrofysiker, lærer og enhetsterapeut. Hovedoppgaven hans i enhetsterapi "Energimedisin - Energi og bevissthet, hva viser nyere forskning?" har vakt oppsikt. Hans presentasjon på fagseminaret i enhetsterapi høsten 2017 ble møtte med stor begeistring, og vi lover dere en opplevelse dere vil huske!

Temaet for kvelden vil være en refleksjon over begrepet bevissthet. Eirik vil belyse og diskutere sentrale spørsmål knyttet til vår bevissthet:

  • Kan bevissthet forklares vitenskapelig?
  • Hvilke modeller for bevissthet finnes og hvilke beskriver verden best?
  • Hva er sammenhengen mellom bevissthet og vår opplevelse av virkelighet?

Kontakt oss på

telefon: 64 91 39 90
epost: info@livshjelp.no