Selverkjennelse
menneskelig vekst
og bedre helse

Kurs

Toning

En sentral aktivitet ved Senter for livshjelp er toning, eller terapeutisk bruk av stemmen, formidlet gjennom kurs og seminarer. Men hva er toning?

Toning er terapeutisk bruk av egen stemme. Den baserer seg på det naturlige usensurerte uttrykket fra stemmen, slik stemmen naturlig uttrykker seg, ut fra sine behov i et gitt øyeblikk. Toning kommer av ordet tone; tonus, som betyr spenning. I dette ligger at toning blant annet er en regulering av vår indre og ytre spenning. Dette kan være et enkelt utgangspunkt for å arbeide terapeutisk med stemmen. Hypertoni er overspenning, hypotoni er underspenning. Hvis du har en ugunstig overspenning i form av stramninger, stivhet, press eller at du er for ”gira”, vil man med stemmen søke å ta tak i dette, eventuelt starte med å la tilstanden uttrykke seg og så gradvis dra den inn mot en roligere tilstand ved myke, dype melodivendinger. Omvendt vil den hypotone tilstanden slik vi kjenner ved slapphet, dvaskhet, livløshet kunne arbeides med via stemmen slik at stemmen kanskje uttrykker først denne tilstanden som sukk eller stønn og dype lyder – så finner man etter hvert kraftigere lyder, eventuelt utstøtende lyder som ”ha!” eller ”ka!”, rockerifflignende temaer, utrop som ”hiv og hoi”, eller rytmisk sang med kroppsbevegelser, for eksempel der man ”rister” lydene ut mens kroppen bare får riste og bevege seg spontant. Slik kan man regulere kroppslig tonus – ved ”høye skuldre” kan man finne rolige, faste eller oppmuntrende toner. Ved dvaskhet kan man massere hud og vev mens man lar spontane kraftige lyder støte seg naturlig ut. Et eksempel er å slå seg på brystet med ”Tarzan-lyder”. Men man kan også regulere følelsesmessig tonus på denne måten.

Hvis man er stresset og anspent (emosjonell hypertoni), kan man finne musikk som taler til de dypere følelser, og slik langsomt finner ro. Dette kan man også gjøre med sin egen stemme. La din spontane og naturlige stemme prøve å tale til de dypere følelsene. På denne måten kan du langsomt la uro og agitasjon finne ro.

Den emosjonelle hypotoni kan blant annet uttrykke seg i resignasjon, matthet eller depresjon. Denne kan man ta tak i med sorgtunge klagetoner, lange ul og klynk. La disse tonene bare uttrykke den nedstemte følelsen uten å prøve å forbedre tilstanden. Da vil man etter en praksis finne at tilstanden endrer seg. Ved depresjon blir man ikke beveget – man sitter fast. Stemmen kan på nytt sette i gang en bevegelse slik at man får nye muligheter.

Man kan altså se på toning fra to grunnleggende innfallsvinkler:

  1. Kropp/sinn-systemet: Stemmen gir forening av sinn og kropp. Man er særlig fokusert på hvordan bevissthet uttrykker seg både i kropp og sinn som energi og prøver å lokalisere hvor energi har satt seg fast eller er i ubalanse. En prøver å sette denne fri og i balanse via stemmen. Denne innfallsvinkelen er mest beslektet med østens energi-tankegang, slik man for eksempel finner det i akupunktur-filosofi og qi gong.
  2. Den følelsesmessige tilnærming: Man går inn i kroppen og prøver å kjenne hvilke følelser som blir framkalt forskjellige steder i kroppen eller ut fra forskjellige pustemønstre eller rett og slett den naturlige tilstanden i øyeblikket. Man prøver å lytte til de følelser man får og gi disse et uttrykk via stemmen. Stemmen kan både dra fram, klargjøre, åpne og endre følelsene. Den letteste måten å starte med toning på, er å forlenge det vanlige utpustet og gjøre det hørbart. Prøv deretter å lytte til de følelser som kommer fram, og uttrykke disse i lyd.

Kontakt oss på

telefon: 64 91 39 90/41 40 92 00
epost: info@livshjelp.no