Selverkjennelse
menneskelig vekst
og bedre helse

Kurs

Musikkbasert miljøbehandling

Les mer om musikkbasert miljøbehandling her:

https://musikkbasertmiljobehandling.no

Kontakt oss på

telefon: 64 91 39 90/41 40 92 00
epost: info@livshjelp.no