Selverkjennelse
menneskelig vekst
og bedre helse

3. årig studiet i Enhetsterapi

-oppstart september 2018

Enhetsterapi er summen av over førti års erfaring med integrert medisin. Enhetsterapi har siden starten i 2005 vokst til å bli en viktig aktør innen helse, vekst og mestringsmedisin. Vi setter i gang kull 13 i august 2018.

Enhetsterapi er for deg som vil gå i dybden, finne årsaker til menneskers plager og gi varige løsninger. Vi kaller denne nye syntesen for mestringsmedisin - en integrering og tilpasning av enhetsterapiens prinsipper til samfunnets og helsevesenets begreper og behov.

Undervisningen er basert på selvstudium, egenutvikling, praktisk trening og kollokviegrupper som har regelmessige møter. Undervisningen er progressiv, i den forstand at hvert steg forbereder neste steg i forståelse. Vi søker en syntese av egenutvikling og fagutvikling. Studiet går oppdatert viten om hva som virker for å hjelpe mennesker med moderne plager som slitenhet, angst, økt sensitivitet.

Enhetsterapi bygger på Reidun og Audun Myskjas studier av hva som bygger helse og mestring over tid. Intensjonen var å dra det beste ut av elementene i de mange tilnærmingene til helse vi har studert. Enhetsterapi utforsker hva som finnes i oss, og hva som kan skape helbredelse. Enhetsterapi bygger på hjelp til selvhjelp, supplert av enkle og effektive behandlingsmetoder. Samtidig gir studiet praktiske helseverktøy for bruk i hverdagen.

Praktisk informasjon

Undervisningsdager høsten 2018:

Tirsdag 04.09. kl. 10 - 17
Onsdag 05.09 kl. 10 - 17
Fredag 28.09 kl. 18 - 21
Lørdag 29.09 kl. 10 - 17
Søndag 30.09 kl. 10 - 17
Tirsdag 23.10 kl. 10 - 17
Onsdag 24.10 kl. 10 - 17
Torsdag 15.11 kl. 10 - 17
Fredag 16.11 kl. 10 - 17

Det vil blir tilrettelagt for kollokviegrupper.

Kostnad per år. Kr. 20 000.
1. året betales kr. depositum kr. 5000,- i tillegg. Depositumet dekker siste innbetaling av utdannelsen - 3.året. Utgifter til lærebøker og studiemateriell kommer i tillegg. Ønsker du å avslutte studiet underveis, må det sendes skriftlig oppsigelse. Oppsigelsestiden er 3 mnd.

Vi har satt opp uforpliktende orienteringskveld
Mandag 09.04.18 kl. 18.30 - ca.20.00

Påmelding nødvendig til:
info@livshjelp.no eller telefon 64913990
Sted: Senter for livshjelps lokaler, SKI

Søknad: Skriv litt om deg selv og din motivasjon for studiet, CV og bilde sendes info@livshjelp.no eller per post Senter for livshjelp, Idrettsvn. 20 1400 SKI.
Merk Søknad Enhetsterapistudiet kull 13

Du er velkommen til å ta kontakt for ytterligere spørsmål.

Les mer: Last ned pdf

Kontakt oss på

telefon: 64 91 39 90
epost: info@livshjelp.no