Selverkjennelse menneskelig vekst og bedre helse

Velkommen til Senter for Livshjelp

blomsterSenter for Livshjelp er et veilednings- og informasjonssenter ledet av lege Audun Myskja og naturterapeut Reidun Myskja. Senteret har et stort faglig nettverk i flere land, som gjør det mulig å samle de anvendelige metoder til selverkjennelse, menneskelig vekst og bedre helse.

Eksempler på dette er tverrfaglig virksomhet i musikk i medisinen, musikkterapi, terapeutisk lyd, stemmebruk og toning, Tomatismetoden, blomstermedisin (dr. Bach, Flower Essence Society og Bush Flower Essences) og nye terapier basert på
energiforskning (enhetsterapi).

Siste nytt fra Senter for Livshjelp

 • 07/07/2016

  Kursprogram for høsten 2016 er nå klart

  Kurs for høsten er nå tilgjengelig for påmelding.Oversikt og påmelding finner du her.

  Mer injormasjon om hvert enkelt kurs finner du i pdf fil du kan laste ned her

  Les mer
 • 12/04/2016

  Frekvensmedisin med Nevroflex – kurs i ny, spennende metode 31.05 og 01.06.16

  nevroflexmetoden

   

  Senter for livshjelp har gleden av å invitere til kurs i Nevroflexmetoden med bruk av Nevrotapper – et unikt og framtidsrettet terapeutisk verktøy. Opphavsmann og hovedunderviser Peder Køltzow vil lede kurset.

  Les mer
 • 04/04/2016

  UTDANNINGSSERIE I BLOMSTERMEDISIN

  Fredag – søndag 08. -10.04.16   kl. 10 -17
  Fredag – søndag 03. -05.06.16 kl. 10 -17 

  DR. BACHS BLOMSTERMEDISIN

  Bachessensene er 38 forskjellige blomsteressenser som blir framstilt fra ulike blomster, busker og trær. De ble oppdaget av den engelske legen Edward Bach (1886–1936) i perioden 1928 til 1935. Dr. Bach hadde en karriere bak seg som sykehuslege, bakteriolog, homøopatisk lege og allmennpraktiker da han i 1930 brøt over tvert med sin tidligere karriere og viet de gjenværende år av sitt liv til å utvikle det han betegnet som en ny tilnærming til helbredelse. Kjernen i hans tilnærming er at mennesket har iboende tendenser, ressurser og kvaliteter, som har sterke fellestrekk hos grupper av mennesker, men som uttrykker seg helt individuelt hos den enkelte. Dr. Bach opplevde at disse kvalitetene stammet fra den evige, åndelige delen av oss – vårt høyere selv, i hans terminologi.

  Les mer
 • 17/02/2016

  Musikk og personsentrert omsorg for eldre – og oss andre

  ”Jeg er ingenting”

  Bruk av musikk og andre miljøtiltak blir farget av våre grunnleggende holdninger og verdier. En side av dette er vårt eget menneskesyn, en annen side hvilket syn pasienter i siste livsfase har på seg selv. Professor emeritus Peter F. Hjort har i mange år arbeidet som tilsynslege på sykehjem og har interessert seg spesielt for de eldres rettigheter. Han oppsummerte sin erfaring med samtaler med mange av de eldre beboerne: Jeg må konkludere med at deres selvbilde på mange måter kan oppsummeres i setningen ”Jeg er ingenting”. Da jeg hørte dette, kom jeg til å tenke på teksten til Leonard Cohens sang”You know who I am”:

  Les mer
 • Kurs foredrag og konsultasjoner

  Gjennom kurs, foredrag og konsultasjoner formidler vi viten om selvhelbredelse innen en helhetlig ramme som forener det vitenskapelige og det erfaringsbaserte, og tar hensyn til at vi trenger næring og læring på mange nivåer, fra det åndelige til det fysiske. Vår utdanning i enhetsterapi, der vi formidler en syntese av urgammel skjult viten om helbredelse og aktuell medisinsk forskning gjennom erfaringsbasert læring, har vært en suksess.

 • Hvert menneske bærer en unik viten om sine egne behov

  Vi tror at hvert menneske bærer en unik viten om sine egne behov, og at forebygging, lindring og helbredelse trenger å følge de naturlige lovmessigheter som styrer sinn og kropp. Siden 1976 har vi bygget en viten om sammenhengen mellom kropp og sinn via energi, og vi formidler en innsikt i hvordan ethvert menneske kan regulere og balansere sine ulike energinivåer gjennom læring og trening etter enkle, trygge metoder.

Kontakt oss på

telefon: 64 91 39 90
epost: info@livshjelp.no